Geweld binnen criminele Antilliaanse (jeugd)bendes: “Respect dwing je af door anderen te vernederen”
62-09
De drempel om geweld te gebruiken ligt bij criminele Antilliaanse (jeugd)bendes lager dan bij andere bendes. Expressief geweld wordt gelegitimeerd vanuit een bepaalde gedachtegang, cultuur of mentaliteit. Het afdwingen van respect van anderen, status verwerven binnen de groep en het leiden van een gewelddadige levensstijl om respect en status te verwerven, zijn aspecten die veel raakvlakken hebben met het leven in een subcultuur. Als een lid van zo’n bende het gevoel heeft niet gerespecteerd te worden, kan dat genoeg aanleiding zijn om de opponent neer te steken of schieten. Door iemand neer te steken of schieten wordt de situatie rechtgetrokken en krijgt de dader respect van de tegenstander.

* Pagang is een speciaal regionaal team van de politie eenheid Rotterdam om zware gewelds- en vermogensdelicten onder Antillianen en Dominicanen te onderzoeken (schiet- en steekpartijen, gijzelingen, ontvoeringen, overvallen/ripdeals, e.d.)

Voetnoot juli 2015: De tekst van deze workshop is aangepast. De oorspronkelijke tekst uit april 2014 leek generaliserende uitspraken te doen over Antillianen in het algemeen. Aangezien dit geenszins de essentie van de workshop was, het betrof de subcultuur binnen criminele Antilliaanse (jeugd)bendes, is bovenstaande tekst hierop verduidelijkt. Excuses voor de verkeerde indruk die is gewekt.